ปัญหาของนักมวยตู้หญิง

สิ่งที่พบเห็นกันเป็นประจำในนักมวยตู้หญิงที่มีการฝึกซ้อมหนักก็คือการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือประจำเดือนขาดหายไปเลย ซึ่งจะพบมากในหญิงที่ควบคุมน้ำหนักและที่มีไขมันสะสมในร่างกายต่ำ ได้แก่ นักยกน้ำหนัก นักยิมนาสติกและนักวิ่งระยะไกล การที่ร่างกายสะสมไขมันน้อย มีผลทำให้ลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งมีส่วนทำให้ประจำเดือนขาดหาย

ปัญหาประจำเดือนขาดในนักมวยตู้หญิงดังกล่าวต้องศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริง เพราะการฝึกซ้อมอย่างหนักอาจมีผลทำให้ประจำเดือนขาดหายไปหรือทำให้ประจำเดือนมามากกว่าปกติก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วอาการดังกล่าวจะหายไปหลังจากที่หยุดซ้อมหนัก ซึ่งจะช้าหรือเร็วนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ปัจจัยอีกอันหนึ่งที่พบเห็นในนักมวยตู้หญิงก็คือการได้รับแคลเซียมต่ำ ปัจจัยนี้เมื่อร่วมกับสภาพฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำด้วยแล้ว จะคล้ายกับสภาพของสตรีที่ย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน จาากการเปรียบเที่ยบที่นำหนักตัวปริมาณไขมันและผ่านการฝึกซ้อมพอ ๆกันพบว่า มีปัญหาประจำเดือนขาดมีแคลเซียมที่สะสมในกระดูกต่ำกว่าในกลุ่มนักมวยตู้หญิงที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ และในกลุ่มปกติผลเสียที่ตามมาคือโรคกระดูกผุ ชี้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีอาการกระดูกหักหรือแตกได้ง่ายจึงจำเป็นต้องพิจารณาการเสริมแคลเซียมในกลุ่มที่พบว่าภาวะโภชนาการธาตุเหล็กไม่ดีพอก็ควรเสริมเหล็กด้วย

ดังนั้นในการฝึกในการแข่งขันนั้นไม่ควรที่จะทำการอดอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่จะต้องทำการออกกำลังกายเพื่อเป็นการควบคุมน้ำหนักแทนซึ่งวิธีการออกกำลังกายนี้จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากกว่าการควบคุมอาหารเป็นอย่างมาก