สิ่งที่ครูฝึกมวยไทยต้องมี 2

มองเห็นคุณค่าของมวย ซึ่งครูมวยที่ดีต้องยอมรับคำกล่าวที่ว่า “MuayThai สร้างคน คนสร้างชาติ” เพราะ MuayThai  นั้นนอกจากจะสอนให้คนรู้จักแท้รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัยแล้ว ยังจะสอนให้คน มีความเสียสละมีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่นและมีความยุติธรรมไม่เห็นแก่ตัว สิ่งเหล่านี้ครูมวยสามารถจะปลูกผังและหล่อหลอม ให้เกิดขึ้นกับนักกีฬาได้ เพื่อที่จะช่วยให้นักกีฬานั้น เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป

การได้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร  คือ ครูมวยที่ดีจะต้องใช้บุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรนั้นรวม ถึงผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ช่วยครูมวยสื่อมวลชนและผู้มีอุปการะ ซึ่งบุคคล เหล่านี้จะช่วยให้ทีมประสบผลสำเร็จ ครูมวยจะต้องมีความรู้ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้ ขอร้องบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ในการให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆซึ่งทีมต้องการ ความสามารถ ในการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์ของครูมวยจะทำให้ ได้เปรียบและมีประสิทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อทีมจะได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั่นเอง

มีความชำนาญในMuayThai ที่ครูมวยรับผิดชอบ ซึ่งคำว่า “ความเป็นผู้ชำนาญ ที่รับผิดชอบ” หมายความว่า รู้จักเกมส์กีฬานั้น ๆเป็นอย่างดี รู้กติกาแข่งขัน รอบรู้ในยุทธ์จักรของMuayThai นั้น ๆเช่น รู้ว่ามีทีมใดบ้าง และจะฝึกอย่างไร สิ่งเหล่นี้ครูมวยจะต้องรอบรู้ นอกจากนี้ครูมวยจะต้องมีความรู้ด้าน เนื้อหากลยุทธวิธี เคล็ดลับการฝึกในการทำทีมไปสู่ความสำเร็จ และครูมวยจะต้องได้รับ การยอมรับและนับถือจากนักMuayThai และเพื่อนร่วมทีมด้วย