หลักสำคัญของ การฝึกความอดทนของ มวยไทย

การฝึกจำนวนชุด จำนวนวันต่อสัปดาห์และความหนักของน้ำหนักที่ใช้จะต้อง ให้พอเหมาะกับนักมวยไทย แต่ละคน โดยครูมวยจะต้องจดบันทึกน้ำหนักที่ยกได้ของแต่ละคน ไว้ ความพอเหมาะจะสังเกตและวัดได้จากความเมื่อยล้าหรือความเหน็ดเหนื่อยน้อยไป มากไป วัดจากชีพจร วัดจากความก้าวหน้าของงานที่ทำ นำหนักตัวคงที่และความสดชื่นของนักกีฬา 

การเพิ่มน้ำหนักในการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มมาก เพิ่มทีละน้อย แต่การทำช้ำควรจะต้องทำซ้ำให้มากขึ้นในแต่ละจุด จะเพิ่มเท่าไรนั้น การปรับ ให้เหมาะกับนักมวยไทย แต่ละคน

นอกจากนี้ ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้สามารถ ประกอบทักษะกีฬา ชนิดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการแข่งขันมวยไทย แต่ละชนิดใช้สมรรถภาพของกล้ามเนื้อในการแข่งขันแตกต่างกัน การฝึกกล้ามเนื้อก็จะแตก ต่างกันออกไปด้วย สำหรับท่าในการฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ซึ่งด้านใน การฝึกนี้ต้องใช้เครื่องมือ พิเศษ ถ้าไม่มีเครื่องมือให้นักกีฬาเอา เข่าสอดกันคนหนึ่งพยายามดันขา ออกขณะที่อีกคนพยายามหนีบขาเช้า

และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกความอดทนเพื่อที่จะให้นักมวยนั้นมีความอดทนแข็งแรงและสามารถขึ้นชกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่แสดงออกถึงความอ่อนแอหรือว่าพ่ายแพ้ต่อผู้ต่อสู้บนเวทีได้อย่างง่ายๆซึ่งการฝึกความอดทนของมวยไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องของความสำคัญมาก ๆ