เยาวชนสนใจพนันบอลโลก

เยาวชนสนใจพนันบอลโลก

การแถลงข่าว “พฤติกรรมการรับชมและการเล่นทายผล เยาวชนสนใจพนันบอลโลก 2018”  จัดขึ้นโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาหารพนัน ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ) ได้ทำการสำรวจกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่ 8 จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง https://xsfl.org

กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปทุมธานี สงขลา ขอนแก่น และชลบุรีรวมกว่า 3 พันตัวอย่าวงเกี่ยวกับทัศนคติในการเล่นบอลโลก พบว่าเด็กส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมและไม่เสียหายหากเล่นเดิมพันกับเพื่อน รวมไปถึงความนิยมในการเล่นเดิมพันผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

ด้านข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเดิมพัน เป็นสถิติการแข่งขันที่ผ่านมา อัตราต่รอง ข้อมูลความพร้อมของทีมที่แข่งขัน ข้อมูลเซียนบอลฟันธง และข้อมูลจากการวิเคราะห์บอลต่างๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ โทรทัศน์ หนังสือกีฬา ปัญหาหลักของคนเล่นการพนันกลุ่มนี้คือเมื่อได้เล่นเดิมพันเสียแล้วอยากได้เงินกลับคืนมา โดยผลกระทบดังกล่าวที่ตามมามีมากจากการวิจัยเด็กส่วนใหญ่ไม่มีเงินมากพอที่จะเล่นเดิมพันเมื่อเสียก็ไม่มีตังจ่ายทำให้เกิดการวิวาทตามมา บางรายเครียดไม่มีเงินจ่ายเป็นปัญหาด้านจิตใจที่ตามมา หรือเครียดจากภาวะต่างๆต้องการหาความนนุกสนานตื่นเต้นกับชีวิตก็หันไปเล่นการพนันบอลโลกแทน สิ่งเหล่านี้เกิดจากความตั้งใจ เป็นปัญหาที่ภาครัฐต้องยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมกับกับผู้ปรกครอง และโรงเรียน ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนเลือกสิ่งที่สร้างสรรค์แทนการหันไปเล่นพนัน ให้ความรู้เกี่ยวกับผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากเล่นอย่างรู้ไม่เท่าทัน การระงับอารมณ์ความ เล่นแล้วหยุดไม่ได้ จะเกิดผลเสียอะไรตามมาเป็นต้น http://www.involvetoimprove.com/