Month: April 2018

เยาวชนสนใจพนันบอลโลก
แทงบอลออนไลน์

เยาวชนสนใจพนันบอลโลก

เยาวชนสนใจพนันบอลโลก การแถลงข่าว “พฤติกรรมการรับชมและการเล่นทายผล เยาวชนสนใจพนันบอลโลก 2018”  จัดขึ้นโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาหารพนัน ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ) ได้ทำการสำรวจกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่ 8 จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง https://xsfl.org