Category: ไก่ชนออนไลน์

วิธีสังเกตกูไก่ชนพม่า
ไก่ชนออนไลน์

วิธีสังเกตกูไก่ชนพม่า

วิธีสังเกตกูไก่ชนพม่า มีลักษณะที่เด่นชัดเป็นตัวของตัวเอง ไม่เหมือนไก่ทั่วไป นักเล่นไก่ทั้งหลายล้วนรู้ดี เพราะถือเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สืบเชื้อสายมายาวนาน มีพันธุกรรมที่โดเด่นชัดเจน ดังนั้น ไก่พม่าที่สกุลสูง ๆ บางท่านอาจละเลยลักษณะสำคัญไป จนทำให้การพัฒนาของเราผิดพลาดหลงทิศทาง

การเลือกไก่เหล่า
ไก่ชนออนไลน์

การเลือกเหล่าไก่ ไว้เลี้ยง

ไก่เหล่า ดีอย่างไร ทำไมคนจึงนิยมเลี้ยง ไก่เหล่าดีคือไก่ที่มีเลือดนิ่งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมลูกหลานได้ดี แสดงถึงความนิ่งทางสายเลือดแต่ทั้งนี้ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้น เราจะสัง่เกตอย่างไร วันนี้เลยมีวิธีดูไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้แสวงหาไก่เหล่านี้มาเลี้ยง